Triton01.jpg (19926 bytes)

TÄTKRAV   -  VAD ÄR DET  ?

 
Låt oss i all korthet sammanfatta:

Att ingenting i teknisk mening är tätt, att ett läckage inte kan vara noll utan att vi är tvungna att uttrycka en specifikation.

I specifikationen skall ingå uppgifter om maximalt tillåtet flöde, tryck, media, mediatemperatur.

Det vanligaste sättet att uttrycka tätkravet som maximalt tillåtet flöde i luft vid ett givet tryck.
Detta krav är beräknat för att korrelera mot ett värde för FFU (Fitness For Use) och en vätska vid
given temperatur och tryck.

Notera ISO-9004 § 8.5.3